Polska

I Pobyt w obcym kraju moze byc klopotliwy dla osób, które nie znaja jego systemu prawnego. E & L Kennedy Solicitors oferuje Panstwu kompleksowa obsluge prawna w zakresie ubiegania sie o odszkodowania z tytulu wypadków przy pracy, wypadków drogowych, a takze dla ofiar aktów przemocy.

Wypadki przy pracy

Istotnym elementem po wystapieniu wypadku przy pracy jest jego natychmiastowe zgloszenie do pracodawcy oraz wypelnienie raportu z wypadku. Osoba, która doznala obrazen w wyniku wypadku powinna takze niezwlocznie zwrócic sie do lekarza lub szpitala w celu spisania raportu medycznego. Osoba skladajaca wniosek o odszkodowanie musi udowodnic, ze wypadek powstal w wyniku zaniedbania pracodawcy lub wspólpracownika lub tez byl nastepstwem niebezpiecznego systemu pracy.

Wypadki drogowe

Masz prawo do ubiegania sie o odszkodowanie z tytulu uszkodzenia pojazdu wówczas gdy odpowiedzialnosc za spowodowanie wypadku drogowego ponosi osoba druga. Odszkodowanie nalezy sie takze kazdej osobie, która doznala jakiegokolwiek urazu w wyniku wypadku drogowego. Osobami uprawnionymi do odszkodowania sa zarówno kierowca pojazdu jak i jego pasazerowie. Waznym elementem ubiegania sie o odszkodowanie jest raport medyczny zawierajacy opis urazów i obrazen powstalych w wyniku wypadku. Dlatego tez wskazane jest natychmiastowe zwrócenie sie do lekarza lub szpitala w celu jego sporzadzenia.

W przypadku gdy jeden z kierowców bioracych udzial w wypadku drogowym nie posiada ubezpieczenia lub nie mozna stwierdzic jego tozsamosci zlozenie wniosku o odszkodowanie jest mozliwe przy pomocy Motor Insurers Bureau.

Zlozenie wniosku o odszkodowanie jest ograniczone limitem czasowym i wynosi trzy lata od dnia wystapienia wypadku. Osoba skladajaca wniosek powinna to zrobic tak szybko jak jest to mozliwe. Jezeli jestes zainteresowany/a zlozeniem wniosku o odszkodowanie umówimy sie z Toba w celu omówienia wszystkich aspektów odszkodowania i poinformujemy Ciebie, czy jestes uprawniony/a do odszkodowania. Spotkanie jest wolne od wszelkich oplat. W przypadku uwzglednienia roszenia z tytulu odszkodowania, firma ubezpieczeniowa zwykle pokrywa wszystkie koszty.

Odszkodowania dla ofiar aktów przemocy

Kazda osoba, która doznala obrazen lub strat spowodowanych pobiciem ma prawo do odszkodowania. Prawo to ma takze osoba bedaca ofiara przestepstwa na tle seksualnym. Ubieganie sie o odszkodowanie nastepuje za posrednictwem Northern Ireland Office. Ofiara przestepstwa powinna zglosic sie na Policje w celu zlozenia zgloszenia przestepstwa. W przypadku powstalych obrazen bedacych rezultatem aktu przemocy wazne jest zwrócenie sie do lekarza lub szpitala w celu sporzadzenia raportu medycznego. Jezeli jestes ofiara przestepstwa powinienes sie z nami skontaktowac w celu konsultacji.

E&L Kennedy Solicitors oferuje takze uslugi prawne w zakresie

  • kupna i sprzedazy nieruchomosci
  • prawa rodzinnego i opiekunczego dotyczacego m.in. separacji, rozwodów, a takze kwestii dotyczacych opieki nad dziecmi
  • imigracji